Přední strana Stará Grundnovice z Jedlové u Poličky, vytvořená v roce 1671.

Můj první jmenovitě identifikovatelný Bidmonský předek žil v Unterschönbrunnu na statku 145. Víme o něm ze starého schönbrunského urbáře, který je dnes uložen v archivu v Königsgrätzu (Hradec Králové). Jeho jmenování bylo Lorenz.

V té době byl statek ještě v přízemí, na východ a vzadu od vesnické ulice. Navazující paseka se strmě zvedala na východ od domu a byla v této oblasti stejně jako dnes zalesněna. Dále se terén stával rovinatějším a tím i zemědělsky využitelným. O dvě století později byl statek v údolí opuštěn a přestavěn zde hned vedle čtvrti Vierhöfen.

Známe tři syny Lorenze Bidmona, Kašpara, Martina a Paula. V roce 1651 koupil Kašpar statek svého otce za 150 marek a byl zapsán v české berní listině jako rolník v Schönbrunnu. Jeho bratr Martin, můj předek, je v tomto seznamu také uveden jako zemědělec. V roce 1651 se oženil s Alinou Schidlou, dcerou souseda z Vierhöfu, a převzal statek svého tchána Friedricha Schidly. Statek měl v té době číslo 151. Kolem roku 1830 však došlo k přerozdělení domovních čísel a má tedy nyní číslo 157. Čísla domů uvádím ve tvaru – nové číslo (staré číslo).

V roce 1680 převzal statek 157(151) jeho nejstarší syn Bartholomäus, můj předek, jeho mladší bratr Georg, se roku 1691 oženil s Maryanou Wendolskou, protože jeho první žena Lída brzy zemřela a roku 1692 převzal statek 153(147) od Andrease Michla.

 

Pavel, jeho syn narozený 14. ledna 1696, nastoupil v roce 1722. Zemřel na statku 153(147) 1766.

Jeho syn Matthes, můj předek, narozený kolem roku 1725, se 7. července 1754 oženil s Marianou Michlovou, rozenou Wendolskou, vdovou po Mathesi Michlovi. Matthes Bidmon převezme na 25 let krásnou farmu 138(136), zvanou Kannerhof, která se nachází pod Vierhöfem.

Dům jeho rodičů na adrese Hof 153(147) se sňatkem jeho sestry Kathariny dostává do péče rodiny Mangoldových.

Zápis do katastru, když jej Kašpar koupil od svého otce Lorenze Bidmona. Záznam ukazuje, že Lorenz byl také nazýván "Paziara". Odpovídající německý název „Püsch“ byl dokonce občas použit v matrikách místo Bidmon.
Statek Čtyři Dvory čp. 145 kolem roku 1990

Hospodářství převzal Matthesův syn Wenzl, narozený roku 1759. S manželkou Katharinou, rozenou Matzku, která pochází z Hartmanitz, má 11 dětí. Hospodářství později převzal jeho nejstarší syn Wenzl, který se oženil s Elisabeth Weiß, dcerou ze dvora Schönbrunn.

Jeho nejmladší bratr Thomas, můj prapradědeček, narozený v roce 1800, koupil se svou ženou Elisabeth, rozenou Neudertovou, v roce 1828 malý statek 154(148), nejvýše položený statek ve Vierhöfu. V průběhu let farmu rozšířili na pěkný majetek.

Thomas Bidmon je velmi přívětivý a v komunitě dobře známý a milovaný, zejména kvůli své práci svatebního úředníka.

Wenzl, druhý narozený v roce 1825, převzal Hof 154(148) v roce 1862. Prvorozený Franz, můj pradědeček, měl neuspokojivý životní styl. S budoucí ženou měl před svatbou dvě nemanželské děti. Stává se zednickým mistrem, staví mimo jiné školu v Unterschönbrunnu, je na tom finančně dobře a koupí krásně položený statek 123. Franz Bidmon umírá roku 1882, jeho žena Rosalia roku 1890. Farmu však zdědí jejich nejstarší syn Franz. , později se vrací do původního domova rodiny Rodina se vrací do Vierhöfu a přebírá statek 155(149). V roce 1898 prodal zděděný statek v Schönbrunnu 123 mému dědečkovi Theodoru Bidmonovi, který se toho roku oženil s dcerou Albinou svého souseda Antona Kukla v Schönbrunnu 125.

Mají sedm dětí, nejmladší je můj otec Raimund, který byl odtud v roce 1945 vyhnán. Do bavorského Švábska přichází oklikou. Tam v roce 2001 umírá.

Moji prarodiče kromě hospodaření provozovali i lom se štěrkem. Lom se nacházel v lese vysoko nad Vierhöfem v oblasti sousední obce Dittersbach (dnes Stašov).

Čtyři Dvory 154(148), statek mého prapradědečka Thomase Bidmona

   Místo lomu dnes

   © Obrázky: Jan Bidmon